Klanten

Schooljaar 2015-2016

Train de trainer Handelingsgericht arrangeren

Train de trainer voor 35 deelnemers uit basis- en voortgezet onderwijs over handelingsgericht arrangeren (samen met Noëlle Pameijer en Sonja De Lange).

Bestuur Josefscholen in Nijmegen 

Training van 50 leerkrachten in het voeren van gesprekken met leerlingen. Deze gesprekken zijn erop gericht de invloed van de leerling op zijn eigen leerproces te vergroten.

Basisschool Driesprong in Soest 

Trainen van het team in het voeren van gesprekken met leerlingen in het Dalton-onderwijs. Leerlingen bepalen eigen doelen en bespreken hun onderwijsbehoeften met de leerkracht.

Basisschool Driesprong in Soest 

Coachen van drie leerkrachten.

Peetersschool in Amsterdam  

Teamtraining Handelings- en opbrengstgericht werken. Coachen van de interne begeleiders in hun nieuwe rol in de HGW-cyclus (groeps- en leerlingbespreking, groepsbezoeken, flitsbezoeken).

Basisschool De Zalmplaat in Rotterdam

Coachen van twee leerkrachten.

Comeniusschool in Zeist

Studiedagen over professionele cultuur: omgangsstijl met leerlingen, collega’s en ouders (samen met Theo Veldkamp).

Comeniusschool in Zeist

Coachen van de interne begeleiders in hun nieuwe rol in de HGW-cyclus (groeps- en leerlingbespreking, groepsbezoeken, flitsbezoeken).

Basisschool Essesteijn in Voorburg

Teamtraining Omgaan met ingewikkeld gedrag, preventief en curatief.

Samenwerkingsverband IJsselBerkel

Studiedag Handelingsgericht arrangeren voor de onderwijsconsulenten (samen met Noëlle Pameijer).

RINO

Tweedaagse Passend Onderwijs (met Co de Custer van Eduquality).

 

Schooljaar 2014-2015

Bestuur Panta Rhei in Leidschendam

Scholing en begeleiding van 8 scholen met als doel het versterken van het preventief pedagogisch handelen, omgaan met storend- en uiterste grens overschrijdend gedrag (samen met Yvonne Leenders en Theo Veldkamp).

Basisschool De Zalmplaat in Rotterdam

Versterken didactisch handelen met technieken uit “Teach like a Champion”, coachen van vijf leerkrachten (m.b.v. video-opnames in de klas), de IB-ers en de bouwcoördinatoren.

Basisschool De Witte Olifant in Amsterdam

Studiedag over het observeren en benoemen van onderwijsbehoeften van eigen leerlingen (a.d.h.v. video-opnames) en het maken van een groepsoverzicht- en plan.

Basisschool Sancta Maria in Lettele, basisschool De Oosthoek in Bleiswijk en Passend onderwijs Rosmalen

Voeren van gesprekken met kinderen en maken van kindplannen samen met leerlingen.

Basisschool Comenius in Zeist

Studiedagen over professionele cultuur: omgangsstijl met leerlingen, collega’s en ouders (samen met Theo Veldkamp).

Basisschool De Schatgraaf in Arnhem en basisschool De Eendracht in Mijdrecht

Communicatie met ouders (samen met een trainingsacteur).

Basisschool Lea Dasberg in Arnhem

Teamscholing en begeleiding IB-ers bij implementatie Handelings- en opbrengstgericht werken (HGW-cyclus, analyseren van toetsresultaten, groepsplannen, groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen, klassenconsultatie).

VVP (Beroepsvereniging voor Psychodiagnostisch werkenden)

Lezing over Handelingsgerichte Diagnostiek.

Basisschool De Driesprong in Soest en IB-netwerk bestuur Ichthus

Begeleiden IB-ers bij de implementatie Handelings- en Opbrengstgericht werken.

NOT

Inspiratiesessies over de leerling van de toekomst.

 

Schooljaar 2013-2014

Basisschool Zalmplaat in Rotterdam

Teamscholing en begeleiding in de klas met als doel het versterken van het pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten en begeleiden IB-ers bij implementatie Handelings- en Opbrengstgericht werken.

Basisschool De Twaalfruiter in Vleuten

Begeleiding MT en teamscholing met als doel het preventief pedagogisch handelen, omgaan met storend gedrag en uiterste grens overschrijdend gedrag te versterken en een doorgaande lijn te krijgen van groep 1-8 (samen met Theo Veldkamp).

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Nijmegen

Professionalisering van 15 basisscholen met als doel de communicatie met leerlingen en ouders te versterken.

Basisschool Avonturijn in Amsterdam

Studiedag (interculturele) communicatie met ouders (met trainingsacteur).

Basisschool De Driesprong in Soest

Begeleiden IB-ers bij de implementatie Handelings- en Opbrengstgericht werken (analyseren van toetsgegevens, groepsplannen, groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen, klassenconsultatie).

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rotterdam Noord en Zuid

2 Studiedagen over Handelingsgerichte Diagnostiek voor de orthopedagogen en gedragswetenschappers (samen met Yvonne Leenders).

Congres School aan Zet  Lunteren

Workshops over communicatie met ouders binnen Passend Onderwijs (samen met een ouder).

Bestuur Mijnplein in Raalte

Workshop op de studiedag voor alle scholen over de leerling van de toekomst (samen met Liliane van Lier, jongerenonderzoeksbureau SARV).

Basisschool De Esmoreit in Luttenberg

2 Studiemiddagen over gesprekken met leerlingen.

Passend Onderwijs Parade in Leiden

Workshop Gesprekken met leerlingen.

Passend Primair Onderwijs Leiden

Studiedag HGW voor de onderwijsadviseurs.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Nijmegen

Professionalisering van de directies van 15 scholen in Handelingsgericht werken.

 

Schooljaar 2012-2013

o.a.

Bestuur Ichthus in Huizen

Implementatie van de HGW-cyclus (groepsplannen, groeps- en leerlingbespreking, kassenconsultaties) op 4 scholen.

Islamitische basisschool As Siddieq in Amsterdam

Begeleiden van de IB-ers bij de implementatie van groepsplannen (samen met Theo Veldkamp).

Lorentzschool in Hilversum

Studiemiddag over het analyseren van toetsgegevens.

Bestuur BBV in IJmuiden

Presentaties op 8 scholen over de onderwijsondersteuningsprofielen (samen met Co de Custer van Eduquality).

 

Schooljaar 2011-2012

o.a.

WSNS Salland

Implementatie van Handelingsgericht Werken op 12 basisscholen.

Bestuur Ichthus in Huizen

Implementatie van Handelingsgericht Werken op 4 basisscholen.

Hogeschool Utrecht, PABO

3 Studiedagen over Handelingsgericht werken en groepsplannen (samen met Tanja van Beukering).

 

Schooljaar 2010-2011

o.a.

WSNS SSKOZO in Zoetermeer

12 Schoolverbetertrajecten (samen met Yvonne Leenders en Egbert Vleeming).

Willibrord in Bergschenhoek

Scholing en begeleiding Handelingsgericht werken.

 

Schooljaar 2009-2010

o.a.

SWV Salland in Raalte

Scholing van de IB-ers van 12 scholen in Handelingsgericht werken.