Opdrachtgevers

lijst is niet volledig:

AWBR
Interim-IB en versterken kwaliteit passend onderwijs op verschillende scholen in Amsterdam-West.

AWBR
Kwaliteitsonderzoek interne begeleiding

SWV Gelderse Vallei
Trainingen communicatie met ouders aan teams en open-inschrijving (deze cursus werd gemiddeld met een 9 beoordeeld!)

SWV Onderwijs dat past
Training van de begeleiders Passend onderwijs in HGW-HGD.

bestuur IEZO (Islamitisch onderwijs)
Analyse en advies gericht op het zo snel mogelijk op peil brengen van de kwaliteit van het onderwijsaanbod op de Al Andalous in Venlo

Basisschool De Ark in Den Haag
Voorbereiden van het inspectiebezoek, teamtraining differentiëren en analyseren van opbrengsten. De school was zwak maar heeft mede daardoor (en een heleboel andere dingen die ze zelf hebben opgepakt!) een basisarrangement van de inspectie gekregen.

Basisschool Piet Hein in Amsterdam
Drie-jarig traject om leerlingen meer autonomie en eigenaarschap te geven binnen het onderwijs.

Basisschool Willem van Oranje, Barneveld
Teamtraining feedback geven aan leerlingen.

Stichting KBA, Amsterdam Nieuw West
Plenaire lezing Handelingsgericht werken: dat doen wij al.

Basisschool Kindercampus King
Teamtraining Feedback geven aan leerlingen en aan elkaar.

Cursus Differentiëren
Vierdaagse open inschrijving voor SBO (Studiecentrum voor bedrijf en Overheid) over didactisch- en pedagogisch omgaan met verschillen in de klas.

RINO Post Academisch onderwijs
Tweedaagse Passend Onderwijs (met Co de Custer van Eduquality).

Comeniusschool in Zeist
Studiedagen over professionele cultuur: omgangsstijl met leerlingen, collega’s en ouders (samen met Theo Veldkamp).

Comeniusschool in Zeist
Coachen van de interne begeleiders in hun nieuwe rol in de HGW-cyclus (groeps- en leerlingbespreking, groepsbezoeken, flitsbezoeken).

Train de trainer Handelingsgerichte diagnostiek en -arrangeren
Train de trainer voor 35 deelnemers uit basis- en voortgezet onderwijs over handelingsgericht arrangeren (samen met Noëlle Pameijer en Sonja De Lange).

Peetersschool in Amsterdam
Teamtraining Handelings- en opbrengstgericht werken. Coachen van de interne begeleiders in hun nieuwe rol in de HGW-cyclus (groeps- en leerlingbespreking, groepsbezoeken, flitsbezoeken).

Bestuur Josefscholen in Nijmegen
Training van 50 leerkrachten in het voeren van gesprekken met leerlingen. Deze gesprekken zijn erop gericht de invloed van de leerling op zijn eigen leerproces te vergroten.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rotterdam Noord en Zuid
2 Studiedagen over Handelingsgerichte Diagnostiek voor de orthopedagogen en gedragswetenschappers (samen met Yvonne Leenders).

Basisschool Essensteijn in Voorburg
Teamtraining Omgaan met ingewikkeld gedrag, preventief en curatief.

Basisschool Maria Bernadette in Voorschoten
Teamtraining Omgaan met ingewikkeld gedrag, preventief en curatief.

Basisschool Driesprong in Soest
Trainen van het team in het voeren van gesprekken met leerlingen in het Dalton-onderwijs. Leerlingen bepalen eigen doelen en bespreken hun onderwijsbehoeften met de leerkracht.

Basisschool De Wilgetoren in Hilversum
Implementatie collegiale consultatie.

Basisschool Driesprong in Soest
Coachen van drie leerkrachten.

Basisschool De Zalmplaat in Rotterdam
Drie-jarig teamtraining didactisch handelen m.b.v. video-opnames in de klas, begeleiden IB-ers en de bouwcoördinatoren, intensief coachen van twee leerkrachten.

Basisschool Willem Alexander in Amstelveen
Coachen van een leerkracht met een “moeilijke” groep.

Basisschool Het Middelpunt in Hoogvliet
Coachen van twee leerkrachten met een ”moeilijke” groep.

Samenwerkingsverband IJsselBerkel
Studiedag Handelingsgericht arrangeren voor de onderwijsconsulenten (samen met Noëlle Pameijer).

Bestuur Panta Rhei in Leidschendam
Scholing en begeleiding van 8 scholen met als doel het versterken van het preventief pedagogisch handelen, omgaan met storend- en uiterste grens overschrijdend gedrag (samen met Yvonne Leenders en Theo Veldkamp).

Basisschool De Witte Olifant in Amsterdam
Studiedag over het observeren en benoemen van onderwijsbehoeften van eigen leerlingen (a.d.h.v. video-opnames) en het maken van een groepsoverzicht- en plan.

Basisschool Sancta Maria in Lettele, basisschool De Oosthoek in Bleiswijk, Studiedag Passend onderwijs Rosmalen
Voeren van gesprekken met kinderen en maken van kindplannen samen met leerlingen.

Basisschool De Schatgraaf in Arnhem en basisschool De Eendracht in Mijdrecht
Communicatie met ouders (samen met een trainingsacteur).

Basisschool Lea Dasberg
Teamscholing en begeleiding IB-ers bij implementatie Handelings- en opbrengstgericht werken (HGW-cyclus, analyseren van toetsresultaten, groepsplannen, groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen, klassenconsultatie).

VVP (Beroepsvereniging voor Psychodiagnostisch werkenden)
Lezing over Handelingsgerichte Diagnostiek.

Basisschool De Driesprong in Soest
Begeleiden IB-ers bij de implementatie Handelings- en Opbrengstgericht werken.

IB-netwerk bestuur Ichthus
Begeleiden IB-ers bij de implementatie Handelings- en Opbrengstgericht werken.

NOT
Inspiratiesessies over de leerling van de toekomst.

Basisschool De Twaalfruiter in Vleuten
Begeleiding MT en teamscholing met als doel het preventief pedagogisch handelen, omgaan met storend gedrag en uiterste grens overschrijdend gedrag te versterken en een doorgaande lijn te krijgen van groep 1-8 (samen met Theo Veldkamp).

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Nijmegen
Professionalisering van 15 basisscholen met als doel de communicatie met leerlingen en ouders te versterken.

Basisschool Avonturijn in Amsterdam
Studiedag (interculturele) communicatie met ouders (met trainingsacteur).

Basisschool De Driesprong in Soest
Begeleiden IB-ers bij de implementatie Handelings- en Opbrengstgericht werken (analyseren van toetsgegevens, groepsplannen, groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen, klassenconsultatie).

School Aan Zet Congres Lunteren
Workshops over communicatie met ouders binnen Passend Onderwijs (samen met een ouder).

Bestuur Mijnplein in Raalte
Workshop op de studiedag voor alle scholen over de leerling van de toekomst (samen met Liliane van Lier, jongerenonderzoeksbureau SARV).

Basisschool De Esmoreit in Luttenberg
2 Studiemiddagen over gesprekken met leerlingen.

Workshop Passend Onderwijs Parade Leiden
Gesprekken met leerlingen.

Passend Primair Onderwijs Leiden
Studiedag voor de onderwijsadviseurs.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Nijmegen
Professionalisering van de directies van 15 scholen in Handelingsgericht werken.

Bestuur Ichthus in Huizen
Implementatie van HGW-OGW op 4 scholen.

Islamitische basisschool As Siddieq in Amsterdam
Begeleiden van de IB-ers bij de implementatie van groepsplannen (samen met Theo Veldkamp).

Lorentzschool in Hilversum
Studiemiddag over het analyseren van toetsgegevens.

Bestuur BBV in IJmuiden
Presentaties op 8 scholen over de onderwijsondersteuningsprofielen (samen met Co de Custer).

WSNS Salland
Implementatie van Handelingsgericht Werken op 12 basisscholen.

Bestuur Ichthus in Huizen
Implementatie van Handelingsgericht Werken op 12 basisscholen.

Hogeschool Utrecht, PABO
3 Studiedagen over Handelingsgericht werken en groepsplannen (samen met Tanja van Beukering).

WSNS SSKOZO in Zoetermeer
12 Schoolverbetertrajecten (samen met Yvonne Leenders en Egbert Vleeming).

Willibrord in Bergschenhoek
Scholing en begeleiding Handelingsgericht werken.

SWV Salland in Raalte
Scholing van alle IB-ers in Handelingsgericht werken.