Recente opdrachten


Bernadetteschool in Heeten:
“Wij willen op school leerlingen meer betrekken bij ons onderwijs. Hoe voeren we gesprekken met leerlingen zodat we er achter komen wat hun onderwijsbehoeften zijn?”
Het hele team oefende in twee middagen het voeren van gesprekken met leerlingen. Er was veel aandacht voor het doel van het gesprek, kennis van goede vragen en het oefenen van vaardigheden. Op de tweede middag kwam een aantal leerlingen om echt te oefenen met hun juffen en meesters.


SWV SSKOZO Zoetermeer:
“Het bestuur heeft gekozen voor Handelingsgericht werken en het werken met groepsplannen. Deze manier van werken moet op alle 23 de scholen geïmplementeerd worden zodat leerkrachten echt de meerwaarde ervaren”.
Samen met Egbert Vleeming (coördinator SWV) en Yvonne Leenders was ik projectleider en heb ik met alle scholen een intakegesprek gevoerd. Op basis van de wensen en mogelijkheden van de scholen werd een advies gegeven voor een traject Handelingsgericht werken. Leerkrachten werden hier nadrukkelijk bij betrokken om te voorkomen dat het werd ervaren als een “top-down” traject van het samenwerkingsverband.


OLBZ Nis PC-Eemland:
“Ons bovenschools Zorg Advies Team van psychologen, traject-begeleiders en maatschappelijk werkers wil Handelingsgerichte diagnostiek gaan toepassen om zo beter aan te sluiten bij de vraag van de scholen. Graag willen wij onze werkwijze en formulieren kritisch onder de loep nemen onder begeleiding van een deskundige.”
Vooraf aan de training werden alle ZAT-leden individueel geïnterviewd over hun scholingswensen. Op die manier konden we goed aansluiten bij de verschillende disciplines en taken. In de training van vijf dagdelen werd steeds een deel theorie over de stappen van Handelingsgerichte diagnostiek overgedragen maar was ook nadrukkelijk aandacht voor het toepassen daarvan in een vaak weerbarstige praktijk.


De Ark, Huizen:  
“We willen gaan werken met groepsplannen. Hoe zorgen we ervoor dat deze werkwijze aansluit bij de ontwikkelingen waar we als school ook mee bezig zijn? En hoe zorgen we ervoor dat we de groepsplannen inzetten om een kwaliteitsslag te maken in ons onderwijs?”
De implementatie van het werken met groepsplannen is goed voorbereid met een stuurgroep. Ontwikkelingen zoals het werken met Parnassys en het opzetten van een doorgaande lijn van groep 1-8 in het spellingsonderwijs werden betrokken bij het proces. De leerkrachten moesten echt de meerwaarde van het werken met groepsplannen ervaren, groepsplannen zijn immers een middel en geen doel op zich. Praktische studiedagen, begeleiding in de klas, observaties bij elkaar en het betrekken van ouders en leerlingen maakten het traject succesvol. Na een jaar intensieve samenwerking kon de stuurgroep het implementatieproces zelf voortzetten.


Matzerschool in Wijhe
“Wij willen als team op een meer professionele manier samenwerken”
Op een studiedag bespraken we de kenmerken van een effectief team aan de hand van filmpjes, cases en theorie. De middag verliep heel anders dan gepland. De leerkrachten namen zelf de regie in handen en legde bepaalde zaken op tafel die nodig besproken moesten worden: een kenmerk van een effectief team!