Recente opdrachten


Bernadetteschool in Heeten:
“Wij willen op school leerlingen meer betrekken bij ons onderwijs. Hoe voeren we gesprekken met leerlingen zodat we er achter komen wat hun onderwijsbehoeften zijn?”
Het hele team oefende in twee middagen het voeren van gesprekken met leerlingen. Er was veel aandacht voor het doel van het gesprek, kennis van goede vragen en het oefenen van vaardigheden. Op de tweede middag kwam een aantal leerlingen om echt te oefenen met hun juffen en meesters.


SWV SSKOZO Zoetermeer:
“Het bestuur heeft gekozen voor Handelingsgericht werken. Deze manier van werken moet op alle 23 de scholen geïmplementeerd worden zodat leerkrachten echt de meerwaarde ervaren”.
Samen met Egbert Vleeming (coördinator SWV) en Yvonne Leenders was ik projectleider en heb ik met alle scholen een intakegesprek gevoerd over doelen en opbrengsten. Op basis van de wensen en mogelijkheden van de scholen werd een advies gegeven voor een traject Handelingsgericht werken. Leerkrachten werden hier nadrukkelijk bij betrokken om te voorkomen dat het werd ervaren als een “top-down” traject van het samenwerkingsverband.


OLBZ Nis PC-Eemland:
“Ons bovenschoolse team van psychologen, traject-begeleiders en maatschappelijk werkers wil Handelingsgerichte diagnostiek gaan toepassen om zo beter aan te sluiten bij de vraag van de scholen. Graag willen wij onze werkwijze en formulieren kritisch onder de loep nemen onder begeleiding van een deskundige.”
Vooraf aan de training werden alle deelnemers individueel geïnterviewd over hun scholingswensen. Op die manier konden we goed aansluiten bij de verschillende disciplines en taken. In de training van vijf dagdelen werd steeds een deel theorie over de stappen van Handelingsgerichte diagnostiek overgedragen maar was ook nadrukkelijk aandacht voor het toepassen daarvan in een vaak weerbarstige praktijk.


Matzerschool in Wijhe
“Wij willen als team op een meer professionele manier samenwerken”
Op een studiedag bespraken we de kenmerken van een effectief team aan de hand van filmpjes, cases en theorie. De middag verliep heel anders dan gepland. De leerkrachten namen zelf de regie in handen en legde bepaalde zaken op tafel die nodig besproken moesten worden: een kenmerk van een effectief team!