Referenties

Stefanie Lammers, directeur De Zeeheld in Amsterdam
“Karen van Kooten heeft als interim IB-er op De Zeeheld op een professionele, maar ook plezierige manier de IB-ers en leerkrachten gecoacht. Zij signaleert scherp wat er nodig is voor medewerkers en leerlingen. Geeft op een constructieve manier feedback en biedt effectieve ondersteuning en handvatten waar nodig aan zowel leerkrachten en leerlingen. Voor directie en MT is zij een prettige sparringspartner. Door haar toegankelijke persoonlijkheid neemt ze op een natuurlijke manier een plek in binnen het team. Kenmerkend voor haar inzet: Professioneel, sterk op inhoud, integer, gestructureerd, open en transparante communicatie en komt afspraken na”.

Astrid Ruizeveld en Christie van Kalken, interne begeleiders De Zalmplaat in Rotterdam
“Karen heeft ons gecoacht om betere groepsbesprekingen/gesprekken met leerkrachten te voeren. Dit deed zij o.a. door video opnames te maken en deze na te bespreken. Wij bemerkten al vrij snel dat Karen een integer persoon is waarbij je je heel gauw op je gemak voelt. Daardoor konden wij ook onszelf kwetsbaar opstellen en reflecteren op ons handelen. Ze heeft heel veel kennis van HGW en het voeren van coaching gesprekken. Wij zijn door haar echt een stap verder gekomen in het begeleiden van leerkrachten. Met alle informatie tips en feedback die we gekregen hebben kunnen we zelf verder”.

Valerie Schreinemacher, directeur De Oosthoek in Bleiswijk  
“Tijdens onze studiedag heeft Karen het team verder geprofessionaliseerd in het voeren van handelingsgerichte kind gesprekken. Met veel enthousiasme en gedegen kennis van zaken heeft ze ons volop nieuwe inspiratie gegeven en onze kennis opgefrist en verder aangevuld. Karen is een heel open en prettig persoon die goed kan inschatten waar ieder in het team zit in zo’n proces en schakelt wanneer nodig. Ze heeft ons echt weer een stapje verder in ons eigen leerproces gebracht”.

Margje Bielars, directeur De Masten in Rosmalen
“Karen verzorgt praktische en toepasbare trainingen en/of workshops. Ik ken Karen al vele jaren en heb haar bij verschillende besturen en scholen aan het werk gezien. Karen wordt hoog gewaardeerd en kan goed afstemmen op de gestelde begeleidingsvraag. Karen is een echte vakvrouw!”

Taco Houkema, directeur De Rietkraag in Raalte
“Karen is een enthousiaste, warme persoonlijkheid, die met gevoel en inlevingsvermogen voor een groep staat. Ze weet waar ze over praat, deelt haar kennis op een wijze die aansluit bij verschillende dynamieken, stemt zaken goed af en durft buiten de lijntjes te kleuren”. 

Egbert Vleeming, coördinator SWV Zoetermeer
“In de afgelopen jaren heb ik als coördinator van een samenwerkingsverband bij het invoeren van het handelingsgericht denken en werken  samen gewerkt met Karen van Kooten. Ik heb Karen daarbij leren kennen als een deskundige collega met veel kennis op het gebied van HGW. Niet alleen vanuit de theorie, maar vooral ook vanuit de praktijk. De IB-ers en leerkrachten werden daarbij geraakt door haar kennis en stijl. Daarnaast is Karen een buitengewoon plezierige collega om mee samen te werken”.

Gert Tissink, algemeen directeur VPCBO Ichthus
“VPCBO Ichthus is een schoolvereniging die in Huizen 6 scholen beheert. Twee jaar geleden is gestart met een intensief invoeringstraject Handelingsgericht Werken. Op alle niveaus van de organisatie is de nascholing verzorgd door Karen van Kooten. Na iedere bijeenkomst spraken de leerkrachten hun waardering uit voor de praktische en deskundige insteek. Het veranderingstraject was intensief, maar verliep dankzij de inzet van Karen succesvol”.

Nicole Pot-Nader, directeur Matzer in Wijhe
“Karen van Kooten heeft bij ons op school een studiedag gegeven over professioneel samenwerken in het team. Onze studiemiddag liep anders dan gepland omdat het team met elkaar zaken wilde bespreken die al lang niet uitgesproken waren. In sneltreinvaart wist Karen daarop in te spelen en in de geplande korte pauze wist zij in overleg met de directeur het programma om te gooien en werden de beginselen van goede feedback, de pijler van professioneel leerkracht gedrag, gepresenteerd door Karen. Hierna ontstond een open dialoog binnen het team. We maakten afspraken met elkaar en plukken daar nu de vruchten van”.

Leontine Benus, Voorzitter Onderwijs Loket Bovenschoolse Zorg at SWV PC Eemland en NIS
“Karen van Kooten en Fleur Runeman hebben bij ons een teamtraining gegeven m.b.t. Handelingsgericht Werken en Handelingsgerichte Diagnostiek. (…). Het intakegesprek was goed vertaald in een helder plan van aanpak met duidelijke doelen. De trainingen hebben wij ervaren als zeer waardevol. Na deze training zijn alle vergeten dingen m.b.t. HGW en HGD weer paraat, hebben wij onze eigen werkwijze verder aangescherpt en zijn we persoonlijk gegroeid doordat wij kennis en tools hebben gekregen om het werken met HGW en HGD nog meer helder en transparanter uit te kunnen voeren”.