Visie

“Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur”.

Deze uitspraak van W.B. Yeats inspireert mij enorm. Leerlingen zijn gemotiveerd als het onderwijs voor hen aanstekelijk en inspirerend is. Onderwijs uitdagend maken door aan te sluiten bij de dingen die leerlingen echt bezighouden. Hetzelfde geldt voor mij als trainer, ik wil mensen enthousiast maken zodat ze meteen aan de slag willen met hetgeen ze geleerd hebben. En niet omdat het moet.

Leerlingen meer zelf verantwoordelijk laten zijn voor wat er in de klas gebeurt, daar ligt voor mij en voor het onderwijs van nu de grootste uitdaging. Leerlingen kunnen immers veel meer dan wij denken.

Ik ben ervan overtuigd dat het betrekken van ouders bij het onderwijs essentieel is. Er liggen enorme kansen als we meer gaan samenwerken en verantwoordelijkheden gaan delen.

Leerkrachten, leerlingen en ouders leren het meest van elkaar. Dat is het onderwijs waar ik voor sta. En als dat gebeurt, ben ik overbodig.

De zeven uitgangspunten van Handelingsgericht werken bieden mij een inhoudelijk kader. Deze positieve en doelgerichte visie sluit aan bij mijn professionele en persoonlijke aanpak.