Wat bied ik

Ik bied trainingen en individuele begeleidingstrajecten aan leerkrachten, intern begeleiders en directeuren van scholen voor (speciaal) basisonderwijs. Theorie en praktijk verbinden, daar gaat het mij om.

Ik ben op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Ik ken de dagelijkse dilemma’s en valkuilen. En ik kan je helpen er zo mee om te gaan dat je er een betere professional van wordt.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van mijn klanten, werk ik als zelfstandige veel met andere professionals met een specifieke expertise (zie linkerkolom).

Theo Veldkamp en ik vormen een hecht team. U kunt ons inzetten voor ingewikkelde trajecten rond gedragsproblemen. Gedragsproblemen zijn het gevolg van een mis-match tussen leerkracht en leerling(en). Om die reden richten wij ons met name op het versterken van het pedagogisch handelen van de leerkracht. Dat werkt preventief en curatief.

Enkele voorbeelden van trainingen en begeleidingstrajecten:

Voor leerkrachten

 • Samen kijken naar en praten over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 • Maken van opnames in de klas en nabespreken in de bouw: wat hebben onze leerlingen nodig en hoe kunnen we ons onderwijs daarop afstemmen?
 • Je onderwijs versterken d.m.v. lesgeven in drie instructiegroepen, klassenmanagement, evalueren en analyseren van toets-resultaten en het groepsplan als middel
 • Versterken van het pedagogisch handelen als leerkracht en gezamenlijk als team
 • Gesprekken met leerlingen: in het team voorbereiden en daarna oefenen op een studiemiddag met leerlingen. De ervaring leert dat zij er graag voor naar school komen op hun vrije middag!
 • Omgaan met ordeverstorend en grensoverschrijdend gedrag, de uitdaging voor iedere leerkracht!

Voor intern begeleiders

 • Het voeren van effectieve groeps- en leerlingbesprekingen waarna de leerkracht zelf verder kanCoachen van leerkrachten en omgaan met weerstand
 • Echt leren van elkaar in een IB-netwerk: na enkele bijeenkomsten kunnen de IB-ers dit zelf

Voor het MT

 • Het implementeren van Handelingsgericht werken met groepsplannen waarbij ik het MT en de IB-ers (buiten het team) begeleid
 • Het versterken van het pedagogisch handelen op schoolniveau

Voor het hele schoolteam

 • Communicatie met ouders oefenen met een trainingsacteur. Spannend, leerzaam en leuk.
 • Ouderbetrokkenheid vergroten. Op één of meerdere avonden wisselen we met ouders de uitgangspunten van handelingsgericht werken uit om zo tot een goed partnerschap te komen.

Omdat geen school of team hetzelfde is, bied ik trajecten op maat. Allereerst verken ik samen met de directie en het team hun ondersteuningsbehoeften: “Wat moet de training en begeleiding opleveren?”, “Wat wil het team straks weten en kunnen?” en “Wanneer is deze training geslaagd?”. Vervolgens doe ik een voorstel voor een traject of programma. Als we het daar over eens zijn, gaan we aan de slag.

Heb je naar aanleiding hiervan vragen of wil je contact opnemen?
Dat kan via het contactformulier, of je kunt me natuurlijk bellen of een e-mail sturen.