Wat bied ik

Ik ben geen interim-IB die op de winkel past. Ik kan in korte tijd analyseren waar op groeps- en schoolniveau mogelijkheden liggen om de school beter en het onderwijs passender te maken. Ik geloof in een IB-er als begeleider van leerkrachten om zo het onderwijs aan alle leerlingen te versterken.

Als trainer en teamcoach (StiR-geregistreerd) ben ik met name gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen leerlingen, collega’s en ouders. Door kennis van actuele theorie en jarenlange praktijkervaring weet ik wat werkt. Ik ken de dagelijkse dilemma’s en valkuilen.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van mijn opdrachtgevers, werk ik als zelfstandige veel met andere professionals met een specifieke expertise (zie linkerkolom).

Omdat geen school of team hetzelfde is, bied ik trajecten op maat. Allereerst verken ik samen met de directie en het team wat het doel van de training of begeleiding is. Vervolgens doe ik een voorstel voor een traject of programma. Als we het daar over eens zijn, gaan we aan de slag.

Al mijn werkzaamheden zijn CRKBO-geregistreerd.

Heb je naar aanleiding hiervan vragen of wil je contact opnemen?
Dat kan via het contactformulier, of je kunt me natuurlijk bellen of een e-mail sturen.