Wie ik ben

Mijn naam is Karen van Kooten. Als leerkracht, orthopedagoog en trainer ken ik het onderwijs van binnen en van buiten. Ik hou ervan om theorie en praktijk te combineren. Vorig schooljaar heb ik weer een dag per week voor de klas gestaan om uit te voeren wat ik tijdens mijn trainingen vertel. Zo weet ik zeker dat het aansluit bij de dagelijkse praktijk. Ik streef ernaar om mijn trainingen zo effectief mogelijk te laten zijn: wat we op een studiedag doen moet de dag erna ook toe te passen zijn in een klas met 30 leerlingen.

In het kort mijn cv:

2007-nu
Zelfstandig trainer en adviseur (speciaal) basisonderwijs
Trainingen o.a. over handelings- en opbrengstgericht werken, handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht arrangeren, omgaan met ingewikkeld gedrag, pedagogisch handelen, professionele cultuur

2012-nu
Redactielid JSW 
Redactie van het meest gelezen onderwijsblad van Nederland

2013-2014
Leerkracht bovenbouw                                                                                                             Annie M.G. Schmidtschool (Speciaal basisonderwijs) in Hilversum

2007-2011
Orthopedagoog PCL en voorzitter Zorg Advies Team van WSNS Zutphen
Betrokken bij nieuwe indicatie op onderwijsbehoeften en de invoering van ondersteuningsprofielen

2004-2007
Onderwijsadviseur/trainer bij landelijk expertisecentrum APS
Trainingen begrijpen van en omgaan met opvallend gedrag, moeilijke
klassen, handelingsgericht werken en professionele cultuur

1999-2004
Orthopedagoog bij schoolbegeleidingsdienst Eduniek
Handelingsgerichte diagnostiek van leer- en ontwikkelings-
stoornissen

1996-1999
Leerkracht bovenbouw
Ariënsschool, Utrecht

1995-1996  
Leerkracht middenbouw
Opvangschool Zuilen, Utrecht

Andere werkzaamheden:

  • 2014 Huiswerkklas/mentorbegeleiding buurthuis Hoograven (vrijwillig)
  • 2014 – Redactie van ‘Handelingsgerichte diagnostiek’ (herziene uitgave)
    van Noelle Pameijer
  • 2011 – Redactie van ‘Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs’ van Noelle Pameijer, Magda van der Wulp en Alyce Zandbergen
  • 2010 – Redactie van ‘Handelingsgericht Werken voor het schoolteam’ van Noelle Pameijer, Tanja van Beukering en Sonja de Lange
  • 2006 – PPSI (Project Preventie Sexuele Intimidatie) trainen van vertrouwenspersonen in het onderwijs